Depunere cereri

peste 140 de formulare online


Audiente

 100.001 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - PRIMAR
 100.002 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - VICEPRIMAR Olah Emese 2.1
 100.003 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - VICEPRIMAR Tarcea Dan 2.2
 100.004 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - SECRETAR GENERAL
 100.005 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE
 100.006 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM
 100.007 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ
 100.008 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII
 100.009 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI
 100.010 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
 100.011 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
 100.012 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR
 100.013 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - ADMINISTRATORUL PUBLIC
 100.014 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - ARHITECTUL-SEF AL MUNICIPIULUI
 100.015 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA JURIDICA
 100.016 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA ECONOMICA
 100.017 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
 100.018 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA DE ADMINISTRARE
 100.019 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE
 100.020 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA
 100.021 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE
 100.022 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE
 100.023 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIUL ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Birou Mass-Media

 101.000 - CERERE INSCRIERE LA CUVANT LA DEZBATEREA PUBLICA
 101.001 - CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC - CF. L 544/2001
 101.002 - CERERE AFISARE ANUNT LICITATIE
 101.003 - CERERE AFISARE ANUNT DE MEDIU

Serviciul Resurse Umane

 102.001 - CERERE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICA

Biroul Relatii externe si investitori

 105.001 - CERERE ADOPTA UN SPATIU VERDE

Serviciul Autoritate Tutelara, arhiva

 301.001 - CERERE DE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA

Serviciul Revendicari , Fond Funciar si Registru Agricol

 304.001 - SESIZARE - TERENURI INFESTATE CU BURUIANA AMBROZIA
 304.002 - CERERE ADEVERINTA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI CONSULTATIV
 304.003 - CERERE ADEVERINTA TEREN INSCRIS IN REGISTRUL AGRICOL PERSOANE FIZICE
 304.004 - CERERE ADEVERINTA TEREN INSCRIS IN REGISTRUL AGRICOL PERSOANE JURIDICE
 304.005 - CERERE COPIE DIN REGISTRUL AGRICOL PERIOADA 1959-1963
 304.006 - CERERE EXTRAS REGISTRUL AGRICOL PERIOADA 2020-2024 PERSOANE FIZICE
 304.007 - CERERE EXTRAS REGISTRUL AGRICOL PERIOADA 2020-2024 PERSOANE JURIDICE
 304.009 - CERERE ADEVERINTA CA DETINE / NU DETINE TEREN AGRICOL

Serviciul Relatii cu Consiliul si Administratie locala

 305.001 - CERERE SITUATII SOLDURI PENTRU ASOCIATII
 305.002 - CERERE DE COMPLETARE / ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE DE ASOCIATII DE PROPRIETARI
 305.003 - CERERE INSCRIERE EXAMEN DE ADMINISTRATOR
 305.004 - CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL

Directia Evidenta a Persoanelor

 310.001 - CERERE ACORDARE PREMIU 100 DE ANI DE VIATA
 310.002 - CERERE ACORDARE PREMIU 50 DE ANI DE CASATORIE

Serviciul Financiar

 411.001 - CERERE ELIBERARE DOVADĂ DE PLATĂ
 411.002 - CERERE SOLICITARE PLATA CHELTUIELI DE JUDECATA
 411.003 - CERERE SOLICITARE RESTITUIRE SUME

Serviciul Rate, Chirii, Tarife si Preturi

 413.001 - ADEVERINTA DE RADIERE A IPOTECII / DE ACHITARE INTEGRALA A IMOBILULUI
 413.002 - ADEVERINTA ACHITARE SULTA
 413.003 - CERERE ELIBERARE ADEVERINTA GENERALA
 413.005 - CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA DESPAGUBIRI IN BAZA LEGII 10/2001
 413.006 - CERERE REFACERE ANEXA 2 LA CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE

Directia Generala Comunicare, Dezvoltare locala si Management proiecte

 420.001 - PRELUNGIRE CONTRACT CLUJBIKE
 420.002 - RAPORTARE PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Serviciul Relatii comunitare si Turism

 421.001 - CERERE MATERIALE INFORMATIVE HARTI

Serviciul Evenimente publice

 422.002 - CERERE MANIFESTARE PUBLICA
 422.003 - CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

Biroul Invatamant, Cultura, Culte, Sport si Societate

 424.001 - CERERE INSCRIERE VOLUNTAR
 424.002 - CERERE FISA VOLUNTAR
 424.003 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – ELEVI de LICEU (A)
 424.004 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – PRESCOLARI(D), ELEVI DIN CICLUL PRIMAR(C) SI GIMNAZIAL(B)
 424.005 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – GRUP DE ELEVI
 424.006 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – PROFESORUL ANULUI

Serviciul Management proiecte sociale, culturale si sportive

 426.001 - CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE
 426.002 - CERERE DE FINANTARE – PERSOANE FIZICE
 426.003 - CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTELE STRUCTURILOR SPORTIVE
 426.004 - CERERE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASIGURAREA ASISTENTEI DE SANATATE PUBLICA
 426.005 - CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU UNITATILE DE CULT APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA

Serviciul Strategii de Marketing

 427.001 - FORMULAR INSCRIERE VOLUNTAR ZILELE CLUJULUI

Directia Generala Urbanism

 430.000 - CERERE PENTRU INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

Serviciul Urbanism

 431.003 - CNS/A - CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA
 431.004 - CI/E - CERTIFICAT DE INCADRARE TEREN INTRA/EXTRAVILAN
 431.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC
 431.006 - CERERE PENTRU ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI
 431.007 - CERERE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI IN VEDEREA NOTARII IN CARTEA FUNCIARA A DESTINATIEI DE DRUM
 431.008 - CERERE COMPLETARE DOSAR
 431.009 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PENTRU ISTORIC NOMENCLATURA STRADALA

Serviciul Autorizari Constructii

 432.003 - COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI
 432.006 - COMUNICARE INVESTITOR PRIVIND DATA SI LOCUL IN VEDEREA CONVOCARII COMISIEI DE RECEPTIE

Birou Strategii urbane

 433.000 - CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA CTATU
 433.007 - FORMULAR SESIZARI DOCUMENTATII PUD/PUZ SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Serviciul Siguranta Circulatiei

 446.000 - CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAŢIE
 446.005 - CERERE AVIZ SIGURANTA CIRCULATIEI - SCHELA
 446.006 - CERERE PENTRU TEMA STUDIULUI DE TRAFIC PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU AL SERVICIULUI SIGURANTA CIRCULATIEI

Serviciul Retele Edilitare si Transport

 447.002 - CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007
 447.009 - CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI
 447.010 - CERERE ACORDARE AUTORIZATIE DE TRANSPORT FUNERAR
 447.011 - CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA CA NU DETIN AUTORIZATIE DE TAXI
 447.015 - CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE DE SPARGERE IN REGIM DE AVARIE
 447.017 - CERERE VIZA ANUALA AUTORIZATIE TAXI

Serviciul Administrare Hale si Piete

 449.001 - CERERE DE LOC DE VANZARE IN PIATA

Serviciul Administrare Spatii, Terenuri

 451.002 - CERERE CUMPARARE LOCUINTA
 451.005 - CERERE LEGEA 15-2003
 451.006 - CERERE LOCUINTA ANL
 451.007 - CERERE PRELUNGIRE TEREN SUB GARAJ
 451.009 - CERERE DE PRELUNGIRE INCHIRIERE TEREN CURTE
 451.010 - CERERE PRELUNGIRE CONTRACT LOCUINTA
 451.013 - CERERE DE INCHIRIERE TEREN CURTE
 451.014 - CERERE DE TRANSCRIERE TEREN SUB GARAJ
 451.015 - SOLICITARE ATRIBUIRE SPATIU CU ALTA DESTINATIE
 451.016 - SOLICITARE CALCUL CHIRIE

Serviciul Autorizari Comert

 452.001 - CERERE NECESITATE OBTINERE ACORD DE FUNCTIONARE
 452.006 - CERERE AMPLASARE TERASA SEZONIERA
 452.007 - CERERE COMERT PENTRU EVENIMENTE, MANIFEST?RI PUBLICE
 452.008 - CERERE INCHIRIERE CALE DE ACCES
 452.011 - CERERE COMERT PENTRU SARBATORI RELIGIOASE SAU POPULARE
 452.012 - CERERE AMPLASARE MOBILIER URBAN-PROPRIETATE PRIVATA
 452.013 - CERERE AMPLASARE MOBILIER URBAN-PROPRIETATEA MUNICIPIULUI
 452.014 - COMPLETARE DOSAR ORAR

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

 453.001 - CERERE DE PREEMTIUNE

Biroul Evidenta Strazi

 455.001 - CERERE PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI
 455.002 - CERERE CERTIFICARE AMPLASAMENT
 455.003 - CERERE PRIVIND AVIZAREA, RECEPTIA SI INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA A IMOBILELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT

Directia Ecologie urbana si spatii verzi

 460.002 - CERERE PLANTARE ARBUSTI SI MATERIAL DENDROFLORICOL
 460.003 - COMPLETARE DOSAR
 460.004 - CERERE TOALETARE ARBORI
 460.005 - CERERE DOBORARE (TAIERE) ARBORI
 460.006 - CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII
 460.008 - CERERE PENTRU AMPLASAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIV? A DE?EURILOR
 460.009 - CERERE PENTRU INFIINTAREA UNUI PUNCT GOSPODARESC DE COLECTARE A DESEURILOR
 460.010 - CERERE PENTRU MUTAREA PUNCTULUI GOSPODARESC SUPRATERAN ACTUAL DE COLECTARE A DESEURILOR
 460.011 - CERERE PENTRU SUPLIMENTAREA CAPACITATII DE COLECTARE A DESEURILOR

Directia Generala Politia Locala

 480.001 - RASPUNS LA ADRESA-INVITATIE
 480.002 - CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE CURATENIE GENERALA
 480.003 - DOVADA PLATII PENTRU PROCESELE VERBALE INTOCMITE DE POLITIA LOCALA CLUJ-NAPOCA

Directia Impozite si Taxe

 490.001 - CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE FIZICE
 490.002 - CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE JURIDICE
 490.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
 490.004 - CERERE ACTUALIZARE DATE
 490.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
 490.006 - CERERE INSCRIERE in platforma ghiseul.ro pentru PERSOANE JURIDICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

 491.001 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI, TERENURI, AUTO – PERSOANE FIZICE
 491.002 - CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE FIZICE
 491.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE FIZICE
 491.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL - CLADIRE - PERSOANE FIZICE
 491.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL - TEREN - PERSOANE FIZICE
 491.006 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – MIJLOC DE TRANSPORT - PERSOANE FIZICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

 492.001 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ PERSOANE JURIDICE
 492.002 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE
 492.003 - CERERE DE TRANSFER DOSAR FISCAL MIJLOACE DE TRANSPORT - PERSOANE JURIDICE
 492.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA FIȘEI PATRIMONIULUI DECLARAT - PERSOANE JURIDICE
 492.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE JURIDICE
 492.006 - CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE JURIDICE
 492.007 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI PATRIMONIU - PERSOANE JURIDICE
 492.008 - DECLARATIE – DECONT PRIVIND SUMELE INCASATE REPREZENTAND TAXA SPECIALA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
 492.009 - CERERE ÎNCETARE STRUCTURA DE AFISAJ
 492.010 - CERERE PENTRU ALEGEREA OPȚIUNII DE COMUNICARE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANȚĂ A ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE, ACTELOR DE EXECUTARE ȘI A ALTOR ACTE EMISE DE DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
 492.011 - DECLARAȚIE - DECONT LUNAR IMPOZIT PE SPECTACOLE
 492.012 - CERERE PENTRU ÎNREGISTRARE / VIZARE A ABONAMENTELOR ŞI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE
 492.013 - PROCES-VERBAL DISTRUGERE ABONAMENTE-BILETE DE INTRARE LA SPECTACOL

Serviciul Executare Silita Creante Buget Local

 495.001 - CERERE COMUNICARE SITUATIE AMENZI CONTRAVENTIONALE AFLATE IN EXECUTARE SILITA
 495.002 - CERERE SCĂDERE DIN EVIDENȚĂ AMENDĂ ACHITATĂ ÎN ALTĂ LOCALITATE

Serviciul Insolventa contestatii, Informatii, Baze de date

 496.001 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL-PERSOANE FIZICE
 496.002 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL-PERSOANE JURIDICE

Centrul bugetar de administrare crese

 500.001 - CERERE INSCRIERE CRESA

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor

 700.001 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA - PERSOANE FIZICE
 700.002 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA - PERSOANE JURIDICE
 700.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING - PERSOANE FIZICE
 700.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING - PERSOANE JURIDICE
 700.005 - CERERE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI DE PARCARE
 700.006 - CERERE ELIBERARE CARD PARKING (DUPLICAT)
 700.007 - CERERE PENTRU ACORDAREA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU BICICLETE DIN PARKING
 700.008 - CERERE PENTRU TRANSCRIEREA UNUI CONTRACT DE PARCARE/GARAJ/COPERTINA AMENAJATE IN BAZA UNEI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE PENTRU PERSOANE FIZICE
 700.009 - CERERE PENTRU TRANSCRIEREA UNUI CONTRACT DE PARCARE PENTRU GARAJ/COPERTINA, AMENAJATE IN BAZA UNEI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE, PENTRU PERSOANE JURIDICE
 700.013 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PENTRU PERSOANE FIZICE - STUDENȚI
 700.014 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PENTRU PERSOANE FIZICE - RIVERANI
 700.015 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PENTRU PERSOANE JURIDICE - RIVERANI

Serviciul Protectie Sociala

 801.001 - CERERE - PROGRAMUL SOCIAL "ALIMENTE"
 801.002 - CERERE PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU HRANA SI CAZAREA PENTRU CETATENII STRAINI SAU APATRIZII GAZDUITI, PROVENITI DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA

Serviciul Asistenta Persoanelor cu Dizabilitati

 802.008 - CERERE ADEVERINTA INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI
 802.009 - CERERE ADMITERE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA
 802.010 - CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP ADULT
 802.011 - CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP SAU/SI ORIENTARE SCOLARA COPII
 802.012 - CERERE CARD PARCARE PERSOANE CU DIZABILITATI
 802.013 - CERERE INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI
 802.014 - CERERE TRANSPORT URBAN PERSOANE CU DIZABILITATI

Serviciul Asistenta Persoanelor Varstnice

 809.001 - CERERE SERVICII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU - PERSOANE VARSTNICE
 809.002 - CERERE EFECTUARE ANCHETA SOCIALA PENTRU ADMITEREA INTR-UN CAMIN – PERSOANE VARSTNICE

Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale

 900.001 - Cerere pentru Organizarea unor evenimente la Centrul pentru Tineret, Casino, Turnul Croitorilor, Turnul Pompierilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști
 900.006 - COMPLETARE DOSAR
 900.007 - Cerere inscriere concurs