CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007 - Pentru solicitarea acordării autorizaţiei de transport (prima autorizare), în conformitate cu Legea 265/2007 este necesar să anexați următoarele:
- copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
- dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
- copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate. În cazul în care administratorul societăţii nu deţine certificat de competenţă profesională se va desemna altă persoană care îndeplineşte aceste condiţii şi care are încheiat un contract individual de muncă ( vizat de ITM ) cu societatea în cauză.
- copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
- dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
a. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: - nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; - nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului; - nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;
b. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;
c. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
- dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.
Taxa de eliberare a autorizaţiei de transport în sumă de 150 lei, conform H.C.L. nr.109/2010.
Două declaraţii pe proprie răspundere.


Nume, prenume / Nume firma*
CNP / CUI*
E-mail*
Telefon*
Adresa / Sediu social (sau punct de lucru)
Judet*
Localitate*
Strada*
Numar*
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vedere procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
* Sunt de acord ca Primăria Cluj-Napoca să prelucreze aceste date cu caracter personal
*Camp obligatoriu.
Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email