Depunere cereri

peste 140 de formulare online


Cererea nr. 447002
CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007
 • Pentru solicitarea acordării autorizaţiei de transport (prima autorizare), în conformitate cu Legea 265/2007 este necesar să anexați următoarele:
  - copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
  - dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
  - copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate. În cazul în care administratorul societăţii nu deţine certificat de competenţă profesională se va desemna altă persoană care îndeplineşte aceste condiţii şi care are încheiat un contract individual de muncă ( vizat de ITM ) cu societatea în cauză.
  - copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
  - dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
  a. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: - nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; - nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului; - nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;
  b. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;
  c. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
  - dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
  - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
  - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.
  Taxa de eliberare a autorizaţiei de transport în sumă de 150 lei, conform H.C.L. nr.109/2010.
  Două declaraţii pe proprie răspundere.

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
Se va folosi adresa de DOMICILIU / SEDIU
*) Pentru cetatenii straini se va folosi CNP= 1111111111101

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email