Depunere cereri

peste 140 de formulare online


Cererea nr. 305003
CERERE INSCRIERE CURS / EXAMEN DE ADMINISTRATOR
  • Pentru înscrierea la cursul de specializare (cu certificat de absolvire) şi la examenul pentru obţinerea Certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile, vă rugăm să anexați prezentei cereri următoarele documente:Curriculum vitae, act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, actele de stare civilă (certificat de naştere şi căsătorie, acolo unde este cazul), actele de studii (cel puţin studii medii cu diplomă de bacalaureat), certificat de cazier judiciar, dovada plății cuantumului taxei pentru înscrierea la cursul de specializare - 250 Lei, certificatul/ diploma de absolvire a cursului de specializare (pentru examenul în vederea obţinerii Certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile). Prin completarea și trimiterea prezentei cereri, vă asumați că anumite documente anexate în copie la cererea online (adeverință medicală, certificat de cazier judiciar, dovada plății cuantumului taxei pentru înscrierea la cursul de specializare) vor fi prezentate în original la prima programare comunicată în răspuns la prezenta cerere. În caz contrar, solicitarea de înscriere la curs va fi anulată, pentru neconformitate.

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
Se va folosi adresa de DOMICILIU / SEDIU
*) Pentru cetatenii straini se va folosi CNP= 1111111111101

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email