Depunere cereri

peste 140 de formulare online


Cererea nr. 447009
CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI
  • La cererea pentru acordarea autorizației de dispecerat taxi, vă rugăm să atașați următoarele documente: copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, cod CAEN 5211 ,Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre,,, copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor, copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberat de autoritatea în domeniu, declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stație de emisie-recepție, frecvență radio protejată, personal autorizat și spațiile necesare, dovadă privind emblema societății înregistrată la registrul comerţului și macheta acesteia, certificat constatator actual al societății eliberat de Registrul Comerţului, dovada plății tarifului de acordare a autorizației de dispecerat taxi 1.000 lei.

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
Se va folosi adresa de DOMICILIU / SEDIU
*) Pentru cetatenii straini se va folosi CNP= 1111111111101

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email