Acte de identitate

programare pentru depunere cerere

programări online

Prin continuarea procedurii de programare on-line confirmati prin bifare, daca sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului dinb 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează de catre solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

NOTA:
Actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat cu data de 01.03.2020, sunt valabile potrivit Legii nr.55/2020
- valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări-art 4 alin (5) - și nu necesită preschimbare.


Doriți o programare pentru depunere acte?


Doriți anularea unei programări?

Dacă doriți să ștergeți programarea făcută și să reveniți cu altă programare pentru o altă dată sau oră dintre cele disponibile, trebuie să respectați următorii pasi: