CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE RENT CAR - Vă rugăm să menționați modalitatea de închiriere, cu sau sau fără conducător auto și să anexați următoarele documente: certificatul de înmatriculare cuprinzând anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă si cartea de identitate a autoturismului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; chitanţa cu suma de 150 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei/autorizațiilor în regim de închiriere; contract individual de muncă al angajatului/angajaților, în cazul închirierii autovehiculului cu conducător auto; certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, eliberat de ARR; CUI – certificat de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator, persoană juridică; certificat constatator actual al societății eliberat de ORC.

Nume, prenume / Nume firma*
CNP / CUI*
E-mail*
Telefon*
Adresa / Sediu social (sau punct de lucru)
Judet*
Localitate*
Strada*
Numar*
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vedere procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
* Sunt de acord ca Primăria Cluj-Napoca să prelucreze aceste date cu caracter personal
*Camp obligatoriu.
Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email