Depunere cereri

peste 90 de formulare online


Cererea nr. 447014
CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE RENT CAR
  • Vă rugăm să menționați modalitatea de închiriere, cu sau sau fără conducător auto și să anexați următoarele documente: certificatul de înmatriculare cuprinzând anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă si cartea de identitate a autoturismului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; chitanţa cu suma de 150 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei/autorizațiilor în regim de închiriere; contract individual de muncă al angajatului/angajaților, în cazul închirierii autovehiculului cu conducător auto; certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, eliberat de ARR; CUI – certificat de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator, persoană juridică; certificat constatator actual al societății eliberat de ORC.

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
*) Pentru cetatenii straini se va folosi CNP= 1111111111101

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email