Depunere cereri

peste 90 de formulare online


Cererea nr. 426001
CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE
  • Cerere de finanțare nerambursabilă pentru O.N.G.-uri și culte religiose – În vederea solicitării de finanțări nerambursabile de la bugetul local se va completa cererea de mai jos. În urma înregistrării cererii se vor atașa următoarele documente: Anexa 2 - Declaratie persoane juridice sau fizice, Anexa 3 - Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al programului/proiectului și bugetul narativ, Act constitutiv, Statut, Hotărârea de înființare a asociației/ fundației, Certificatul de înregistrare fiscală, Act dovadă sediu, Bilanț/Balanță de verificare, Contract de parteneriat, C.V., Certificat de atestare fiscală, Alte documente, conform Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general)

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
Se va folosi adresa de DOMICILIU / SEDIU
*) Pentru cetatenii straini se va folosi CNP= 1111111111101

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email