CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE - Cerere de finanțare nerambursabilă pentru O.N.G.-uri și culte religiose – În vederea solicitării de finanțări nerambursabile de la bugetul local se va completa cererea de mai jos. În urma înregistrării cererii se vor atașa următoarele documente: Anexa 2 - Declaratie persoane juridice sau fizice, Anexa 3 - Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al programului/proiectului și bugetul narativ, Act constitutiv, Statut, Hotărârea de înființare a asociației/ fundației, Certificatul de înregistrare fiscală, Act dovadă sediu, Bilanț/Balanță de verificare, Contract de parteneriat, C.V., Certificat de atestare fiscală, Alte documente, conform Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general)

Nume, prenume / Nume firma*
CNP / CUI*
E-mail*
Telefon*
Adresa / Sediu social (sau punct de lucru)
Judet*
Localitate*
Strada*
Numar*
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vedere procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
* Sunt de acord ca Primăria Cluj-Napoca să prelucreze aceste date cu caracter personal
*Camp obligatoriu.
Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email