Plăți fără autentificare

taxe, amenzi

Niveluri stabilite pentru 2023

  • pana la 150 mp - 7 lei
  • intre 151 si 250 mp - 8 lei
  • intre 251 si 500 mp - 10 lei
  • intre 501 si 750 mp - 14 lei
  • intre 751 si 1000 mp - 17 lei
  • peste 1000 mp - 18 lei +0.01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp
Prelucrarea datelor - In baza Legii nr. 677/2001, Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Conform Legii nr. 677/2001, persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului informatica@primariaclujnapoca.ro.