Cereri parcare

abonament riverani

Cererile de parcare pentru riverani din cartierele municipiului Cluj-Napoca pot fi depuse online de către persoanele fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţa în Cluj-Napoca care deţin în proprietate un autoturism cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate sau au în folosinţă un autoturism, respectiv persoanele juridice cu sediul social sau punctul de lucru în Cluj-Napoca cu autoturism în proprietate cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate (în conformitate cu HCL nr. 412/2020)

Cererile de parcare pentru riverani pot fi depuse online de catre persoane fizice/juridice cu domiciliul in Cluj-Napoca si autoturismul inmatriculat in Romania.
O persoana poate completa online o singura cerere.
Cererea se va completa pe numele persoanei care figureaza ca proprietar/coproprietar în certificatul de înmatriculare al autoturismului si va avea anexate documentele solicitate, în caz contrar nu va putea fi considerată validă;
Locurile de parcare din cartierele Municipiului Cluj-Napoca se repartizează conform HCL 412/2020 după data de 31 martie a anului in curs.
Se poate depune o singura cerere / an / CNP / adresa de email.


daca solicitati parcare in parking, completati cu PARKING denumire (Ex. PARKING Minerva)
de forma A123456


Pentru PF: copie buletin sau carte de identitate din care sa reiasa adresa de domiciliu
Pentru PJ: copie CUI sau cerificat constatator pentru pentru punctul de lucru

Copie talon+ITP si dupa caz adeverinta eliberata de angajator

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vederea procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra.
Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteazasecuritatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati.
Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor.
Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului.
Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.